اطلاعات تماس

تلفن تماس : 09136633777

پست الکترونیکی

info@abban.net

آدرس دفتر مرکزی

تهران، کیلومتر ۱۵جاده کرج، بلوارپژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز رشد پلیمر

اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید