نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

آب بان شکوفا – بسته بندی ۳ گلدانه (آبیاری + گلدهی)

30,000 تومان
مناسب برای ۹ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ افزایش گل دهی گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ مناسب ترین مغذی برای انواع کاکتوس و ساکولنت/ حاوی ۱۵ گرم ماده/ غنی شده از پتاسیم/

آب بان بن زا – بسته بندی ۳ گلدانه (آبیاری + تقویت ریشه)

30,000 تومان
مناسب برای ۹ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ افزایش باروری و ریشه دهی گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ حاوی ۱۵ گرم ماده/ غنی شده از فسفر/

آب بان پویا – بسته بندی ۴ گلدانه (آبیاری + ویتامینه)

36,000 تومان
مناسب برای ۱۲ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ ویتامینه کردن گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ حاوی ۲۰ گرم ماده/ غنی شده از آهن و مواد معدنی/

آب بان پویا – بسته بندی ۳ گلدانه (آبیاری + ویتامینه)

30,000 تومان
افزایش بازه های زمانی آبیاری به 2 الی 3 هفته/ مناسب برای ۹ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ ویتامینه کردن گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ حاوی ۱۵ گرم ماده/ غنی شده از آهن و مواد معدنی/

آب بان شکوفا – بسته بندی ۴ گلدانه (آبیاری + گلدهی)

36,000 تومان
مناسب برای ۱۲ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ افزایش گل دهی گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ مناسب ترین مغذی برای انواع کاکتوس و ساکولنت/ حاوی ۲۰ گرم ماده/ غنی شده از پتاسیم/

آب بان رویا – بسته بندی ۴ گلدانه (آبیاری + تقویت ساقه و برگ)

36,000 تومان
مناسب برای ۱۲ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ افزایش ساقه دهی و برگ دهی گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ حاوی ۲۰ گرم ماده/ غنی شده از نیتروژن، فسفر و پتاسیم/

آب بان رویا – بسته بندی ۳ گلدانه (آبیاری + تقویت ساقه و برگ)

30,000 تومان
مناسب برای ۹ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ افزایش ساقه دهی و برگ دهی گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ حاوی ۱۵ گرم ماده/ غنی شده از نیتروژن، فسفر و پتاسیم/

آب بان بن زا – بسته بندی ۴ گلدانه ( آبیاری + تقویت ریشه )

36,000 تومان
مناسب برای ۱۲ لیتر خاک/ تامین آب مورد نیاز گیاه تا ۲ الی ۳ هفته/ افزایش باروری و ریشه دهی گیاه تا یک دوره ۳ ماهه/ حاوی ۲۰ گرم ماده/ غنی شده از فسفر/