کد رهگیری سفارشات ارسال شده

کد رهگیری سفارشات ارسال شده توسط تیم آب بان با ذکر تاریخ ارسال در این قسمت آورده شده است. با توجه به تاریخ ارسال سفارش می توانید کد رهگیری مرسوله پستی خود را پیدا کنید. پس از پیدا کردن کد رهگیری پستی مرسوله و سفارش، می توانید از طریق لینک زیر به صفحه سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست وارد شده و در آنجا با وارد کردن کد رهگیری مرسوله نسبت به رهگیری و پیگیری آن اقدام نمایید.

تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۰۵۵۰۳۵۸۱۱۴ تبیانیان گرمسار
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۱۶۲۰۰۳۷۱۱۴ عزیزی قم

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۲۷۰۰۰۷۹۱۲۲ صحرائیان بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۳۷۷۰۰۰۹۱۲۲ مشاوری مشهد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۹۰۰۲۲۴۸۵۰۷۴۳۱۲۲ راحتی لار

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۱۸۰۰۴۶۴۱۱۱ محمدی نور
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۲۸۷۰۰۶۳۱۱۱ فرهمندنیا آبادان
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱ نیکی خجو تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ایروانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۵۱۰۰۴۹۷۱۱۱ اکبری گنبد کاووس
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۶۱۷۰۰۰۰۱۱۱ شجاعی پور تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۱۵۰۰۱۰۷۲۵۰۰۷۹۱۱۱ سلطانی بندر عباس

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۸۰۰۲۱۲۳۷۰۴۶۶۱۱۱ نادری چالوس
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۸۰۰۲۱۳۴۵۰۰۰۳۱۱۱ محمدی کرج
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۸۰۰۲۱۴۵۲۰۰۰۰۱۱۱ گرجی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۲۰۹۷۰۹۳۷۱۱۹ دلیریان کلات
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۲۱۰۵۰۰۰۰۱۱۹ خوزانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۲۲۱۲۰۰۳۳۱۱۹ رحمانی اسلام شهر

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۱۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱ علی آبادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۵۰۰۲۱۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱ رهنما تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۱۰۰۲۲۱۷۸۷۰۰۰۰۱۱۹ پورحسینی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۱۰۰۲۲۱۸۹۵۰۰۰۰۱۱۹ کریمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۲۰۱۰۰۲۱۹۰۲۰۰۰۰۱۱۹ عباسی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۷۱۵۲۳۱۶۵۶۱۹ میرزکی کرج

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱ صابری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۵۷۰۰۰۰۰۱۱۱ فرشچی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۶۷۷۰۰۷۹۱۱۱ حبیب نیا بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۷۸۵۰۰۰۸۱۱۱ محمدی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۶۸۹۲۰۰۰۶۱۱۱ جعفری اهواز
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۱۶۹۰۰۰۶۴۹۱۱۱ نصیریان مسجدسلیمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۸۰۰۱۷۰۴۵۰۰۰۸۱۱۱ پوریای ولی اصفهان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۱۱۹ شعبانعلی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۹۸۷۰۰۰۰۱۱۹ میرزایی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۰۳۲۰۰۰۰۱۱۹ سلیمانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۱۴۰۰۰۷۹۱۱۹ هاشمی پور بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۲۴۷۰۴۶۸۱۱۹ یعقوبی تنکابن
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۳۵۵۰۰۰۰۱۱۹ محمدی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۴۶۲۰۰۰۰۱۱۹ منجمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۵۷۰۰۴۸۵۱۱۹ کلانی بهشهر
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۲۶۷۷۰۰۰۰۱۱۹ همتی تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۰۸۶۷۰۰۰۴۱۱۱ فغانی رشت
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۰۹۷۵۰۰۰۰۱۱۱ بیاری تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۰۲۰۰۰۷۵۱۱۱ جوشن بوشهر
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۴۰۰۱۱۱۲۷۰۰۰۴۱۱۱ نیک پور رشت

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۸۳۰۰۰۰۰۱۱۹ مرادی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۹۳۷۰۰۹۸۱۱۹ رهی زاهدان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۱۰۸۲۰۳۳۸۱۱۹ عسکری پیشوا
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۱۱۹۰۰۰۰۰۱۱۹ رستم خانی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۱۲۹۷۰۰۷۶۱۱۹ رنجبر کرمان

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۰۷۰۰۰۶۵۱۱۱ مهرپرور همدان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۱۷۷۷۵۵۷۱۱۱ سهیم پور بندر کنگان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۲۸۵۰۰۰۴۱۱۱ سیدی رشت
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۳۹۲۰۰۰۰۱۱۱ سینجلی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۴۰۰۰۷۳۵۱۱۱ زمانی نورآباد
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۵۰۷۰۰۳۸۱۱۱ یارمحمدی اراک
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۶۱۵۰۰۰۸۱۱۱ پوریای ولی اصفهان
۲۱۹۷۱۹۹۱۹۱۰۰۱۰۷۲۲۰۰۶۷۱۱۱ صادقی کرمانشاه

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۶۵۰۰۰۰۰۱۱۹ هاشمی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۷۵۷۰۹۹۵۱۱۹ رحمانی سراوان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۸۶۵۰۰۰۰۱۱۹ ترابی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۹۷۲۰۰۴۸۱۱۹ مرادی ساری

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۲۲۰۰۰۶۳۱۱۱ قاسمی آبادان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱ شاکریان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱ عرب تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۸۰۰۰۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱ شیخانی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۳۸۵۸۱۴۳۱۱۹ نقدی بهارستان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۴۹۲۰۰۴۹۱۱۹ مخدومی گرگان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰۰۱۱۹ موسوی تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۶۰۷۰۰۵۷۱۱۹ هنرجو ارومیه

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۴۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱ نصیریان تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۰۶۲۰۳۳۵۱۱۱ مینایی شهریار
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۱۷۰۰۰۷۶۱۱۱ رنجبر کرمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۴۰۰۱۵۲۷۷۰۳۷۵۱۱۱ کاظمی قدس

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۹۰۰۰۶۰۲۲۰۰۰۰۱۱۹ نصیریان تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۹۰۰۰۵۹۷۷۰۰۷۶۱۱۱ رنجبر کرمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۸۰۰۰۱۵۲۲۷۰۰۰۰۱۱۴ نعمتی تهران

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۱۰۰۴۲۰۰۷۵۱۱۹ خورده بین بوشهر
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۹۱۵۰۰۰۰۱۱۹ شاداب فر تهران

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱ طائف تهران
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۶۹۲۰۰۳۷۱۱۱ بخشاوند قم
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۳۱۱۱ طاهر کرج
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۸۰۰۰۹۸۰۷۷۵۵۸۱۱۱ جمالی جم

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۳۰۰۱۲۶۵۰۱۸۶۸۶۱۱ رحمت نیا قرچک
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۳۰۰۱۲۷۵۷۰۰۶۳۱۱۱ عیدی آبادان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۰۸۱۰۰۷۳۵۱۱۱ زمانی نورآباد
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۰۹۱۷۰۰۰۷۱۱۱ موغلی شیراز
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۱۰۶۲۰۰۷۹۱۱۱ نوابی پور بندرعباس
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۱۱۷۰۰۱۸۱۳۱۱ اسکویی ری
۲۱۹۷۱۹۹۱۷۰۰۰۲۱۲۷۷۰۶۴۸۱۱۱ شاه آبادی اندیمشک

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

شماره مرسوله گیرنده مقصد
۲۱۹۷۱۹۹۱۶۶۰۰۲۰۰۱۷۰۳۳۷۱۱۱ زنجانی ورامین
۲۱۹۷۱۹۹۱۶۶۰۰۲۰۱۲۵۰۰۷۶۱۱۱ جلالی کرمان
۲۱۹۷۱۹۹۱۶۶۰۰۲۰۲۳۲۰۰۶۳۱۱۱ عبدی آبادان

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
کد رهگیری پستی

پست سفارشی، تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

کد رهگیری پستی

پست پیشتاز، تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸